Skip to main content

Show filters

Hide filters

archiwizować dokumentację dotyczącą osób korzystających z opieki zdrowotnej

Description

Description

Prawidłowo przechowywać dokumentację medyczną osób korzystających z opieki zdrowotnej, w tym wyniki badań i opisy przypadków, aby można je było łatwo odzyskać w razie potrzeby.