Skip to main content

Show filters

Hide filters

badać dowody prawne

Description

Description

Analizować dowody, takie jak dowody w sprawach karnych, dokumentację prawną dotyczącą sprawy lub inną dokumentację, którą można uznać za dowód, w celu uzyskania wyraźnego obrazu sprawy i dojść do rozwiązania.