Skip to main content

Show filters

Hide filters

rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

Description

Description

Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

Powiązania