Skip to main content

Show filters

Hide filters

pozyskiwać produkty hotelarskie

Description

Description

Pozyskiwać towary lub usługi z zewnętrznego źródła.

Etykieta synonimiczna

kupować dobra i usługi

pozyskiwać zewnętrznie dobra lub usługi

uzyskiwać dobra i usługi

pozyskiwać dobra ze źródeł zewnętrznych