Skip to main content

Show filters

Hide filters

stosować metody nauczania wstępnego

Description

Description

Nauczać z wyprzedzeniem treści nadchodzącej lekcji osobę lub małą grupę uczniów z trudnościami w nauce, wyjaśniając podstawowe problemy i stosując powtarzanie w celu poprawy wyników w nauce.

Powiązania