Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać badania naukowe

Description

Description

Planować badania naukowe, formułując pytanie badawcze i przeprowadzając badania empiryczne lub literaturowe w celu zbadania prawdziwości pytania badawczego.

Etykieta synonimiczna

prowadzić badania metodą naukową

przeprowadzać badania metodą naukową

prowadzić badania naukowe

Powiązania