Skip to main content

Show filters

Hide filters

przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

Description

Description

Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

Powiązania