Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać czyszczenie danych

Description

Description

Wykrywać i korygować uszkodzone zapisy w zbiorach danych, zapewniać, aby dane te stały się i pozostały uporządkowane zgodnie z wytycznymi.