Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

Description

Description

Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

Etykieta synonimiczna

przeprowadzać kontrole materiałów budowlanych

Powiązania