Skip to main content

Show filters

Hide filters

dokonywać przeglądu procesu ubezpieczeniowego

Description

Description

Analizować wszystkie dokumenty związane z określonym przypadkiem ubezpieczenia, aby stwierdzić, czy wniosek o ubezpieczenie lub proces rozpatrywania roszczeń przetwarzano zgodnie z wytycznymi i przepisami, czy sprawa nie stwarza istotnego ryzyka dla ubezpieczyciela lub czy ocena roszczeń była prawidłowa, a także w celu oceny dalszych działań.