Skip to main content

Show filters

Hide filters

wykazywać się zdolnościami przywódczymi w sprawach związanych z usługami społecznymi

Description

Description

Odgrywać kierowniczą rolę w praktycznych aspektach spraw związanych z sytuacjami i działaniami społecznymi.

Powiązania