Skip to main content

Show filters

Hide filters

podejmować działania w zakresie pozyskiwania funduszy

Description

Description

Prowadzić działania, dzięki którym będą gromadzone środki na rzecz organizacji lub kampanii; działania te to m.in. informowanie opinii publicznej, zbieranie funduszy podczas wydarzeń zorganizowanych w tym celu lub innych wydarzeń o ogólnym charakterze oraz wykorzystywanie internetowych narzędzi pozyskiwania środków.