Skip to main content

Show filters

Hide filters

modelowanie obiektowe

Description

Description

Model ukierunkowany na obiekt, oparty na klasach, obiektach, metodach i interfejsach oraz jego zastosowanie w projektowaniu i analizie oprogramowania, organizacji i technikach programowania.

Etykieta synonimiczna

modelowanie zorientowane obiektowo

paradygmat obiektowy