Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące ogrzewania energią słoneczną

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału systemów ogrzewania energią słoneczną. Prowadzić znormalizowane badania w celu oszacowania strat ciepła w budynku i zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, oszacowania potrzebnej objętości zasobnika i określenia możliwych rodzajów zasobników oraz prowadzić badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.