Skip to main content

Show filters

Hide filters

realizować zrównoważone zamówienia publiczne

Description

Description

Uwzględniać strategiczne cele polityki publicznej w procedurach udzielania zamówień publicznych, takie jak zielone zamówienia publiczne i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Przyczyniać się do zmniejszania wpływu zamówień publicznych na środowisko, do osiągania celów społecznych oraz do poprawy optymalnego wykorzystania środków na rzecz organizacji i całego społeczeństwa.