Skip to main content

Show filters

Hide filters

udzielać wsparcia w ramach dochodzeń policyjnych

Description

Description

Pomagać w dochodzeniach policyjnych, udzielając specjalistycznych informacji jako profesjonalista zaangażowany w sprawę lub dostarczając relacje świadków, aby mieć pewność, że policja posiada wszystkie istotne informacje dotyczące sprawy.