Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsługiwać turbinę parową

Description

Description

Obsługiwać urządzenia wykorzystujące energię cieplną uzyskiwaną z pary wodnej do wytwarzania ruchu obrotowego. Zapewniać, że turbina jest wyważona i działa zgodnie z przepisami i prawodawstwem w zakresie bezpieczeństwa, poprzez monitorowanie sprzętu podczas eksploatacji.