Skip to main content

Show filters

Hide filters

promować prawa usługobiorców

Description

Description

Wspierać prawo klienta do kontrolowania własnego życia poprzez świadomy wybór usług, z których korzystają, szanując i w stosownych przypadkach promując indywidualne poglądy i wolę zarówno klienta, jak i jego opiekunów.

Powiązania