Skip to main content

Show filters

Hide filters

świadczyć opiekę zorientowaną na potrzeby danej osoby

Description

Description

Traktować osoby jako partnerów w procesie planowania, rozwoju i oceny opieki w celu zapewnienia, że jest ona odpowiednia do ich potrzeb. Podejmować wszystkie decyzje, uwzględniając przede wszystkim interesy tych osób oraz ich opiekunów.

Powiązania