Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizacje pomocy humanitarnej

Description

Description

Zainteresowane strony i organizacje zaangażowane w udzielanie pomocy humanitarnej w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe, wojna lub inne katastrofy ekologiczne. Takie podmioty mogą reprezentować lokalne, krajowe, sektorowe lub międzynarodowe organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy w państwach trzecich.