Skip to main content

Show filters

Hide filters

stosować programowanie automatyczne

Description

Description

Wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do generowania kodu komputerowego na podstawie specyfikacji, takich jak schematy, usystematyzowane informacje lub inny sposób opisu funkcji.

Scope note

Includes visual programming.

Etykieta synonimiczna

stosować automatyczne programowanie

używać programowanie automatyczne

wykorzystywać programowanie automatyczne

stosować programowanie wizualne