Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać badania ilościowe

Description

Description

Przeprowadzać systematyczne badanie empiryczne obserwowalnych zjawisk za pomocą technik statystycznych, matematycznych lub obliczeniowych.

Powiązania