Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne maszyn

Description

Description

Przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne maszyny lub obrabiarki w miarę możliwości z uwzględnieniem korekt i zmian w celu zapewnienia, że zachowuje ona właściwy stan produkcyjny.

Etykieta synonimiczna

przeprowadzać okresową konserwację maszyn

Powiązania