Skip to main content

Show filters

Hide filters

modelowanie 3D

Description

Description

Proces rozwijania reprezentacji matematycznej dowolnej trójwymiarowej powierzchni obiektu za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Produkt nazywany jest modelem 3D. Może on być wyświetlany jako obraz dwuwymiarowy poprzez proces zwany renderowaniem 3D lub używany w komputerowej symulacji zjawisk fizycznych. Model ten może być również wytworzony fizycznie przy użyciu urządzeń drukujących 3D.

Powiązania