Skip to main content

Show filters

Hide filters

Rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Description

Description

Rozporządzenia i akty prawodawstwa wtórnego oraz dokumenty programowe regulujące europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, w tym zestaw wspólnych przepisów ogólnych oraz rozporządzenia mające zastosowanie do poszczególnych funduszy. Obejmuje to znajomość powiązanych krajowych aktów prawnych.