Skip to main content

Show filters

Hide filters

wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

Description

Description

Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

Powiązania