Skip to main content

Show filters

Hide filters

poufność informacji

Description

Description

Mechanizmy i przepisy umożliwiające selektywną kontrolę dostępu i gwarantujące, że tylko upoważnione strony (ludzie, procesy, systemy i urządzenia) mają dostęp do danych, sposób zachowania poufności informacji i ryzyka niezgodności z przepisami.

Etykieta synonimiczna

kontrola dostępu do danych

ochrona danych osobowych

ochrona prywatności konsumentów

poufność danych

Powiązania