Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

dostosować wydajność systemu ICT

Description

Description

Zmieniać zakres systemu ICT poprzez dodanie lub ponowne przydzielenie dodatkowych elementów systemu ICT, takich jak elementy sieci, serwery lub pamięć masowa w celu zaspokojenia potrzeb pod względem wydajności lub ilości.

Etykieta synonimiczna

dopasowywać wydajność systemu ICT do potrzeb

dostosować efektywność systemu ICT

dostosować wydajność sieci ICT

regulować wydajność systemu ICT