Skip to main content

Show filters

Hide filters

posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

Description

Description

Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

Powiązania