Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące energii geotermalnej

Description

Description

Przeprowadzać ocenę potencjału systemu energii geotermalnej. Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia wpływu oszczędności energii, kosztów i ograniczeń oraz badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji. Ustalać najlepsze typy systemów w połączeniu z dostępnymi rodzajami pomp ciepła.

Powiązania