Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordynować proces przemieszczania odpadów

Description

Description

Organizować transport odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne od klienta do zakładu utylizacji, magazynu lub składowiska odpadów oraz zapewniać, aby wszystkie procedury były zgodne z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska.