Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

Samurai Web Testing Framework

tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji

ochrona urządzeń ict

ochrona danych osobowych i prywatności

chronić prywatność i tożsamość w internecie

wdrażać zarządzanie ryzykiem w ICT

współpraca i komunikacja cyfrowa

zarządzanie tożsamością cyfrową

przeprowadzanie analizy ryzyka i zarządzanie nim

zasady bezpieczeństwa ICT

ochrona danych osobowych i prywatności

podstawowe umiejętności i kompetencje

pracować z urządzeniami i aplikacjami cyfrowymi

stosować środki bezpieczeństwa cyfrowego

świadczenie pomocy i opieki

ochrona i egzekwowanie

ochrona prywatności i danych osobowych

chronić prywatność i tożsamość w internecie

umiejętności w zakresie informacji

analiza i ocena informacji i danych

przeprowadzanie analizy ryzyka i zarządzanie nim

wdrażać zarządzanie ryzykiem w ICT

ochrona urządzeń ict

zarządzać bezpieczeństwem systemu

umiejętności i kompetencje o charakterze ogólnym

umiejętności i kompetencje w zakresie myślenia

rozwiązywać problemy

identyfikować problemy

zakładanie systemów komputerowych i ich ochrona

rozwiązywanie problemów komputerowych

praca z wykorzystaniem komputerów

wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do współpracy, tworzenia treści i rozwiązywania problemów

wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do współpracy i produktywności

rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu narzędzi i sprzętu ICT

rozwiązywać problemy techniczne

identyfikować zagrożenia dla systemów ICT

umiejętności

budowanie

budowa i naprawa konstrukcji

montaż elementów drewnianych i metalowych

przeprowadzać testy systemu

przeprowadzać testy bezpieczeństwa ICT

wiedza

technologie informacyjno-komunikacyjne (ict)

technologie informacyjno-komunikacyjne (ict)

tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji

narzędzie do testów penetracyjnych

Samurai Web Testing Framework

Description

Description

Środowisko linux Samurai Web Testing Framework to wyspecjalizowane narzędzie do testów penetracyjnych, które testuje słabe strony bezpieczeństwa witryn internetowych pod kątem potencjalnego nieautoryzowanego dostępu.