Skip to main content

Show filters

Hide filters

zarządzać przepływem osób odwiedzających naturalne obszary chronione

Description

Description

Kierować przepływem osób odwiedzających naturalne obszary chronione, tak aby ograniczać do minimum długoterminowy wpływ odwiedzających i zapewnić ochronę lokalnej flory i fauny zgodnie z przepisami ochrony środowiska.