Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

zapewniać materiały pisane

Description

Description

Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

Etykieta synonimiczna

pismo fachowe

przekazywać informacje w formie pisemnej

przygotowywać materiały pisane

sporządzać materiały pisane

zapewniać materiały w formie pisanej

zapewniać profesjonalnie przygotowane teksty i treści