Skip to main content

Show filters

Hide filters

zapewniać materiały pisane

Description

Description

Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

Etykieta synonimiczna

pismo fachowe

sporządzać materiały pisane

przekazywać informacje w formie pisemnej

zapewniać materiały w formie pisanej

przygotowywać materiały pisane

zapewniać profesjonalnie przygotowane teksty i treści