Skip to main content

Show filters

Hide filters

sporządzać projekty

Description

Description

Sporządzać specyfikacje maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych. Określać używane materiały i wymiary elementów. Prezentować produkt pod różnymi kątami i z różnych punktów widzenia.