Skip to main content

Show filters

Hide filters

osiągnąć cele sprzedaży

Description

Description

Osiągać wyznaczone cele sprzedaży pod względem przychodów lub sprzedanych sztuk. Osiągać cel w określonym terminie, określać priorytety sprzedaży produktów i usług oraz opracowywać plany z wyprzedzeniem.

Powiązania