Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać drobne naprawy sprzętu

Description

Description

Wykonywać prace z zakresu regularnej konserwacji sprzętu. Wykrywać i rozpoznawać drobne usterki sprzętu i w razie potrzeby dokonywać naprawy.

Powiązania