Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sprawdzać stan zasobów materialnych

Description

Description

Sprawdzać, czy wszystkie wymagane środki są dostarczane i w dobrym stanie technicznym. Powiadamiać właściwą osobę lub osoby o wszelkich problemach związanych z zasobami technicznymi i materialnymi.