Skip to main content

Show filters

Hide filters

informować o stopach procentowych

Description

Description

Informować potencjalnych kredytobiorców o wysokości wynagrodzenia wypłacanego kredytodawcy za korzystanie z aktywów, takich jak pożyczone pieniądze, oraz o tym, jaką część kredytu stanowią odsetki.

Powiązania