Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące systemów wykorzystujących biomasę

Description

Description

Przeprowadzać ocenę potencjału instalacji wykorzystujących biomasę. Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia wpływu oszczędności energii, kosztów i ograniczeń oraz badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.

Powiązania