Skip to main content

Show filters

Hide filters

integrowana ochrona roślin

Description

Description

Zintegrowane podejście do zapobiegania lub ograniczania występowania organizmów szkodliwych dla roślin, którego celem jest utrzymanie stosowania pestycydów i innych form ingerencji jedynie na poziomie, który jest uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie, a jednocześnie pozwala ograniczyć lub zminimalizować ryzyko dla zdrowia ludzi i dla środowiska.