Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać inspekcje rusztowań

Description

Description

Po zakończeniu budowy rusztowań, przeprowadzanie kontroli pod względem zgodności z normami bezpieczeństwa, właściwości obciążających, wytrzymałości na rozciąganie, odporności na wiatr, wszelkich innych czynników zewnętrznych i ergonomii.

Etykieta synonimiczna

przeprowadzać kontrole rusztowań

Powiązania