Skip to main content

Show filters

Hide filters

sporządzać rejestry napraw

Description

Description

Sporządzać rejestry dotyczące wykonanych działań naprawczych i konserwacyjnych, używanych części i materiałów oraz innych napraw.

Powiązania