Skip to main content

Show filters

Hide filters

przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy pracy na dużych wysokościach

Description

Description

Podejmować niezbędne środki ostrożności i stosować zestaw środków służących do oceny ryzyka, zapobiegania mu i przeciwdziałania mu podczas pracy w dużej odległości od podłoża. Zapobiegać narażaniu osób pracujących pod takimi strukturami i unikać upadków z drabin, ruchomych rusztowań, stałych pomostów roboczych, urządzeń dźwigowych do podnoszenia ludzi itp., ponieważ może to skutkować ofiarami śmiertelnymi lub poważnymi obrażeniami.

Powiązania