Skip to main content

Show filters

Hide filters

umiejętność korzystania z mediów i informacji

Description

Description

Umiejętność korzystania z mediów, rozumienia i krytycznej oceny różnych aspektów mediów i treści medialnych oraz tworzenia przekazów w różnych kontekstach. Oznacza to posiadanie szeregu kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, które obejmują wykorzystywanie tekstu, narzędzi i technologii, umiejętności krytycznego myślenia i analizy, praktyki formułowania komunikatów i kreatywności oraz zdolności do podejmowania refleksji i myślenia etycznego.

Powiązania