Skip to main content

ESCO to europejska wielojęzyczna klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. ESCO jest elementem strategii „Europa 2020”.

W klasyfikacji ESCO określa się i klasyfikuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacji i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Przedstawia ona systemowe powiązania między różnymi pojęciami.