Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

profesor în învățământul secundar pentru elevi cu nevoi speciale

Description

Code

2352.1.6

Description

Profesorii în învățământul secundar pentru elevi cu nevoi speciale oferă instruire specifică elevilor cu diferite dizabilități la nivel de școală secundară și se asigură că își ating potențialul de învățare. Unii instructori-formatori în învățământul secundar pentru elevi cu nevoi speciale lucrează cu copii care au dizabilități ușoare sau moderate, punând în aplicare o programă de învățământ modificată care să răspundă nevoilor specifice ale fiecărui elev. Alți instructori-formatori în învățământul secundar pentru elevi cu nevoi speciale asistă și instruiesc elevi cu dizabilități intelectuale și autism, punând accentul pe competențele scris-citit de bază și avansate, deprinderi de viață și competențe sociale. Toți instructorii-formatori evaluează progresele elevilor, ținând seama de punctele lor forte și slabe, și comunică constatările lor părinților, consilierilor, administratorilor și altor părți implicate.

Etichetă alternativă

profesor în învăţământul liceal, postliceal pentru elevi cu nevoi speciale

profesor în învăţământul secundar pentru elevi cu nevoi speciale

profesor invatamant pentru elevii cu cerinte educationale speciale la liceu

instructor-formator pentru elevi cu nevoi speciale din învățământul secundar

profesoară în învăţământul gimnazial pentru elevi cu nevoi speciale

profesoară în învăţământul secundar pentru elevi cu nevoi speciale

instructor-formator în învățământul liceal, postliceal pentru elevi cu nevoi speciale

profesor în învăţământul gimnazial pentru elevi cu nevoi speciale

profesoară în învăţământul liceal, postliceal pentru elevi cu nevoi speciale

instructor-formator pentru elevi cu nevoi speciale

instructor-formator în învățământul gimnazial pentru elevi cu nevoi speciale

profesor in invatamantul secundar pentru elevi cu nevoi speciale

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

aptitudini / competenţe