Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

director financiar

Description

Code

1211.1

Description

Directorii financiari gestionează toate aspectele legate de finanțarea și investițiile unei societăți. Gestionează operațiunile financiare ale societăților, cum ar fi activele, datoriile, capitalul propriu și fluxul de numerar, cu scopul de a menține soliditatea financiară a societății și viabilitatea operațională. Directorii financiari evaluează planurile strategice ale societății în termeni financiari, mențin operațiuni financiare transparente pentru organismele fiscale și de audit și întocmesc situațiile financiare ale societății la sfârșitul exercițiului financiar.

Etichetă alternativă

CFO

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

aptitudini / competenţe