Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

profesor învățământul profesional și tehnic/vocațional

Description

Code

2320.1

Description

Profesorii în învățământ profesional și technic/vocațional predau elevilor în propriul domeniu specializat de studiu, cu caracter predominant practic. Oferă instruire teoretică în sprijinul abilităților și tehnicilor practice pe care elevii trebuie să le stăpânească ulterior în meseria pe care o aleg și contribuie la dezvoltarea atitudinilor și valorilor corespunzătoare. Profesorii monitorizează progresele elevilor, acordă asistență în mod individual atunci când este necesar și evaluează cunoștințele și practica în domeniu prin teme, teste și examene.

Etichetă alternativă

tutore vocational

profesor institut tehnologic

profesor școală profesională

tutore universitar vocational

profesor institut tehnic

formator vocational

cadru didactic invatamant profesional

profesor învățământul profesional

profesor in cariera si tehnologie

profesor școală de maiștri

instructor profesional

profesor în învățământul profesional

asistent didactic vocational

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

Narrower occupations

aptitudini / competenţe