Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

profesor în învățământul primar și preșcolar - alternativa educațională Freinet/profesoară în învățământul primar și preșcolar - alternativa educațională Freinet

Description

Code

2342.2

Description

Profesorii în învățământul primar și preșcolar - alternativa educațională Freinet instruiesc elevi prin metode care reflectă filozofia și principiile Freinet. Se concentrează pe metode de învățare bazate pe interogare, respectarea democrației și cooperare. Urmează o programă specifică de învățământ care cuprinde aceste metode de învățare și prin care elevii folosesc practici de testare și erori pentru a-și dezvolta propriile interese într-un context democratic și autonom. De asemenea, profesorii în învățământul primar și preșcolar - alternativa educațională Freinet încurajează elevii să creeze practic produse și să furnizeze servicii în clasă și în afara clasei, de obicei artizanale sau din proprie inițiativă, punând în aplicare teoria „pedagogiei muncii”. Gestionează și evaluează toți elevii separat, în conformitate cu filozofia Freinet.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Etichetă alternativă

educatoare - alternativa educațională Freinet

educator - alternativa educațională Freinet

profesoară în învăţământul primar și preşcolar - alternativa educațională Freinet

profesor în învăţământul primar și preşcolar - alternativa educațională Freinet

învățătoare - alternativa educațională Freinet

învățător - alternativa educațională Freinet

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

aptitudini / competenţe